Skip to product information
1 of 7

Noble Names Jewelry

'Express' Name and Handwriting Pendants

'Express' Name and Handwriting Pendants

Regular price Դ24,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ24,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material

Custom name pendant made with your favorite quote your or your baby's name.

You can customize your own pendant by sending us your handwriting and the word you want to have on your neck. We'll turn all your visions into reality. 

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details