Skip to product information
1 of 3

UHI Jewelry

'Hidden Gem' Women's Earrings

'Hidden Gem' Women's Earrings

Regular price Դ17,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ17,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material

When two parts connect, they turn into something very exceptional.

With two hidden stones that can be replaced with any other colored gem.

All products in gold will ship within 7 business days.

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

 

View full details