Skip to product information
1 of 2

UHI Jewelry

Little Heart Ring

Little Heart Ring

Regular price Դ12,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ12,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material
Size

This 'Little Heart Ring' is the perfect romantic gift for a loved one. Crafted from high quality metal, the heart shape ring is an enduring symbol of love and devotion. The timeless design is sure to add a touch of elegance to any outfit.

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details