Skip to product information
1 of 3

Noble Names Jewelry

'Very Important Person' Bar Necklace

'Very Important Person' Bar Necklace

Regular price Դ22,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ22,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material
Text

Bar pendant with your name, important date or any quote you like. Bar necklaces are never out of fashion, instead it becomes a part of you during time.

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details