Skip to product information
1 of 4

UHI Jewelry

Braided Cuff small Size/Հյուսած փոքր քաֆ

Braided Cuff small Size/Հյուսած փոքր քաֆ

Regular price Դ9,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ9,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Size

Let's change all the way you think about cuffs. It has its matching earring set and a beautiful ring.

Պատվերի հետ գալիս է միայն մեկ հատ հյուսված  քաֆ` փոքրչափի:

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details