Skip to product information
1 of 2

Noble Names Jewelry

'Carry the Sun' Coin Pendant

'Carry the Sun' Coin Pendant

Regular price Դ14,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ14,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material

19 mm round "Carry the Sun" coin necklace is here to light you up through the day, you deserve it baby.

All items are personalized and custom-made, we don't have anything in stock. Every detail can be changed per your request.

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details