Skip to product information
1 of 4

Noble Names Jewelry

'Bellezza' Cross Necklace

'Bellezza' Cross Necklace

Regular price Դ16,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ16,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material
Simple, faceted, chunky are the words so suitable for this masculine necklace. This can be worn by women too, though"Bellezza" Cross Necklace is the best choice for those who don't like radical changes. 


All items are personalized and custom-made, we don't have anything in stock. Every detail can be changed per your request.
    • Get FREE Chain
    • FREE Gift packaging

    Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

    Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

    View full details