Skip to product information
1 of 3

UHI Jewelry

Hanging Heart Earrings/ Կախվող սիրտ Ականջօղ

Hanging Heart Earrings/ Կախվող սիրտ Ականջօղ

Regular price Դ39,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ39,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material

Հավաքածուն ներառում է մեկ մեծ օղ, մեկ փոքր օղ: Հավաքածուի մեջ միայն մեկ սիրտ է ներառված: 

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

The earrings set includes one large hoop, one small hoop and a heart shape earring. 

View full details