Skip to product information
1 of 4

UHI Jewelry

Rope Ring/Պարան մատանի

Rope Ring/Պարան մատանի

Regular price Դ19,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ19,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material
Size

Rope ring has its matching earrings and cuff.

 

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details