Skip to product information
1 of 8

UHI Jewelry

Princess Stone Ring Set

Princess Stone Ring Set

Regular price Դ23,900.00 AMD
Regular price Sale price Դ23,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Material
Size
Stone Color

Make a bold statement with this luxurious 'Princess Stone Ring Set'. Featuring a beautiful array of shimmering gemstones, this set is sure to add a touch of sophistication to any look. From date night to special occasions, you'll be sure to leave a lasting impression.

Առկա լինելու դեպքում զարդը առաքվում  է նույն կամ հաջորդ օրը:

Անհատական պատվերի կամ հարցերի դեպքում գրել էջին:

View full details